Sjöbloms sågverksamhet är nu fossilfri

16.04.2023Aktuellt

Sjöblom är en växande leverantör av tunga maskintjänster och helhetslösningar med över 60 års erfarenhet inom industri och jordbyggnad. Sjöbloms sågverksamhet, inklusive hantering av stockar och sågat virke, har tagit ett stort steg mot att bli mer hållbart. Genom att kontinuerligt förbättra våra processer och hålla en löpande dialog med våra kunder om mer miljövänliga lösningar håller vi på att övergå till att använda förnybara bränslen i allt större utsträckning.

Från och med april 2023 kommer Sjöblom att använda över 700 000 liter förnybart bränsle per år i sin interna logistik i samarbete med UPM Timber, vid sågverken vid Seikku i Björneborg och vid Alholmen i Jakobstad. Detta kommer att minska vårt koldioxidavtryck betydligt, eftersom det förnybara bränslet har upp till 90% mindre koldioxidutsläpp jämfört med traditionellt bränsle.


"Detta är ett stort steg framåt för Sjöblom gällande hållbarhet. Vi har följt utvecklingen av beskattningen av förnybart bränsle i Finland i flera år. Idag är det möjligt att köpa HVO som ett lägre beskattat bränsle, vilket leder till en mindre kostnadsskillnad mellan HVO och traditionellt bränsle, och gör därmed HVO till ett ekonomiskt genomförbart sätt att minska koldioxidutsläppen och minimera sin miljöpåverkan", förklarar Isac Sjöblom, som arbetar med finans och affärsutveckling på Sjöblom.


Förutom att övergå till förnybara bränslen är Sjöblom i framkanten av omställningen till elektriska maskiner. Vid Bauma 2022 i München, en av världens största mässor för bygg och anläggningsmaskiner m.m., diskuterade Sjöblom den gröna omställningen i Norden och elektrifieringen av anläggningsmaskiner bland annat med Jason Conklin som är del av Caterpillars ledning och jobbar som Senior Vice President of Global Construction and Infrastructure på Caterpillar. Sjöblom fick även nyligen möjligheten att testköra Volvos nya helelektriska hjullastare L25 Electric i sin verksamhet vid UPM Jakobstads cellulosafabrik, som är en av Europas största massafabriker.


Sjöbloms mål är att ha en helt fossilfri maskinpark år 2030. För att uppnå detta mål kommer vi fortsätta att erbjuda våra tjänster med förnybart bränsle som ett alternativ och fortsätta undersöka och genomföra en övergång till elektriska maskiner tillsammans med våra kunder och maskintillverkarna
Matts Sjöblom, VD, Sjöblom

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller be om en offert? Fyll i formuläret så tar vi kontakt så snabbt som möjligt!

Drag och släpp eller klicka här för att ladda upp en fil