Vilka vi är


Sjöbloms team hjälper dig att hitta de bästa helhetslösningarna för utmaningar inom storindustri, infrastruktur och byggnadsteknik.


Kontakta oss

Besöksadresser

 • Kontor - Alholmen

  Alholmvägen 42 (Google Maps →)

  68600 Jakobstad

  Finland

 • Servicehall - Sandsund

  Bennäsvägen 139 (Google Maps →)

  68600 Jakobstad

  Finland

 • Servicehall - Timberpak (Port of Pietarsaari)

  Alholmsvägen 80 (Google Maps →)

  68600 Jakobstad

  Finland

 • Återvinningscentral - Pirilö

  Spitusvägen 96 (Google Maps →)

  68600 Jakobstad

  Finland

 • Servicehall - Seikku

  Seikuntie 1 (Google Maps →)

  28300 Björneborg

  Finland

Kontaktpersoner

 • Matts SjöblomVerkställande direktör+358 500 560 527matts.sjoblom@sjoblom.fi
 • Dan ForsServicechef+358 500 588 208dan.fors@sjoblom.fi
 • Daniel HuggareArbetsledare, Industri+358 504 313 820daniel.huggare@sjoblom.fi
 • Maria Sjöblom-LillkvistKontorschef+358 503 699 133maria.sjoblom-lillkvist@sjoblom.fi
 • Suvi PajunpääPersonalchef+358 505 819 999suvi.pajunpaa@sjoblom.fi
 • Maria KeiskiBeräkning och Arbetsledning, Infra+358 503 220 722maria.keiski@sjoblom.fi
 • Tuomo PitkänenArbetsledare, Industri+358 449 713 520tuomo.pitkanen@sjoblom.fi
 • Jard BrännArbetsledare, Infra+358 505 544 983jard.brann@sjoblom.fi
 • Jarmo TiittoArbetsledare, Industri+358 445 533 470jarmo.tiitto@sjoblom.fi
 • Daniel LönnqvistHSEQ-chef+358 503 050 234daniel.lonnqvist@sjoblom.fi
 • Isac SjöblomEkonomi & Affärsutveckling+358 503 260 577isac.sjoblom@sjoblom.fi

Faktureringsuppgifter

 • +358 503 260 577

  laskutus@sjoblom.fi


  Sjöblom Infra Ab har övergått till att ta emot endast elektroniska fakturor med stöd från lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare (241/2019).


  Sjöblom Infra Ab

  FO-nummer: 0181932-5


  Nätfaktureringsadress: 003701819325

  Vår nätfakturaoperatör är Open Text Oy och deras förmedlarkod är 003708599126.


  Namnet på köparen hos Sjöblom Infra Ab ska alltid nämnas i fakturans referensfält.


  Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn:

  Sjöblom Infra Ab är en säljare av byggtjänster. Omvänd skattskyldighet för moms gäller för fakturor som är riktade till företaget och avser byggtjänster. Fakturan får inte innehålla moms och ska innehålla ex. följande klausul: Byggtjänst för vilken köparen är skatteskyldig (8 c § i momslagen).

Visselblåsning

 • För att främja en öppen, transparent och säker företagskultur har vi implementerat en kanal för rapportering av missförhållanden. Införandet av rapporteringskanalen för misstankar om missbruk följer lagstiftningen om skydd för visselblåsare samt EU:s visselblåsardirektiv.


  Visselblåsningskanalen erbjuder en konfidentiell plattform för att inleda interna utredningar av misstankar om eventuellt oetiskt beteende eller överträdelser av företagets principer. Rapporter kan lämnas in anonymt. Det rekommenderas att först diskutera personliga bekymmer eller misstankar med den närmaste chefen eller ledningen. Om detta inte verkar som ett genomförbart alternativ kan du använda denna kanal för att rapportera ärendet.


  Visselblåsningskanalen är utformad så att rapportören inte kan identifieras om de väljer att göra en anonym rapport. Alla rapporter behandlas konfidentiellt och säkerställer integriteten för både rapportören och ämnet. Behandlingen av personuppgifter följer de skyldigheter som fastställs i dataskyddslagen (1050/2018). Rapporter kan göras enbart baserat på misstankar, utan konkreta bevis, så länge det görs ärligt och i god tro.


  Rapporter som lämnas in via visselblåsningskanalen hanteras av vår HR-chef och vår utvecklingschef, som inleder nödvändiga utredningar. Processen är konfidentiell. Konfidentialitet gäller även när rapportören avslöjar sin identitet. Om rapporten involverar en av rapporternas hanterare deltar den personen inte i hanteringen och utredningen av fallet. Vi bekräftar mottagandet av din rapport inom 7 dagar, och vid behov kan vi begära ytterligare information från dig under utredningen. Denna fas äger också rum via kanalen och säkerställer konfidentialitet och anonymitet. Vi informerar dig om utredningens resultat via kanalen inom 3 månader från rapportens inlämnande. Vid rapporteringsprocessens slut får du en personlig kod för att följa rapportens framsteg. Om du har lämnat in en rapport och förlorat den fallspecifika koden ber vi dig att göra en ny rapport och hänvisa till den ursprungliga för att fortsätta samarbetet i utredningen.


  Till visselblåsarkanalen

  För mer information, besök vår tjänsteleverantörs webbplats på: https://www.juuriharja.fi/en/for-whistleblower-faq


  Kontaktperson på Sjöblom

  Suvi Pajunpää

  HR-chef

  +358 50 581 9999

  suvi.pajunpaa@sjoblom.fi

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller be om en offert? Fyll i formuläret så tar vi kontakt så snabbt som möjligt!

Drag och släpp eller klicka här för att ladda upp en fil