Jake ByggBaltic Board Yard

Referens: Baltic Boat Yard

17.04.2023Referens

Den nya produktionshallen har fått en stabil, torr och hållbar grund ute vid Baltic Yachts varv på Alholmen i Jakobstad. Mark- och grundarbetet har utförts av Sjöblom sedan början av september 2022. Företaget har gjort massabyte under den blivande hallen, förberett grunden för dess betongkonstruktioner samt byggt ytvatten- och dräneringssystem.

“Under hösten har vi schaktat ur grunden 3 meter ner, fyllt och packat grunden, förberett botten för hallens betongplintar samt byggt dräneringssystem. Vi har även påbörjat jordbyggnadsarbeten på utsidan av den nya hallen, med byggande av ytvattensystem samt schakt- och fyllningsarbeten för parkeringen”, säger Maria Keiski, arbetsledare inom Infrabyggande på Sjöblom.


Kross och sand återanvändes


I det här byggskedet återanvändes en hel del material. Parkeringen som låg där nya hallen nu byggs var grundad med kross och sand. För att minimera kostnaderna och miljöbelastningen togs materialet till vara och lagrades på området. Materialet återanvändes sedan i fyllningsarbeten både runt plintarna och på parkeringen.


“På det här sättet slipper vi dels borttransporten av materialet, men också tillverkning och transport av nytt material till projektet. Jordmassor som inte gick att återanvända i projektet kördes en kort sträcka till UPMs fabriksområde, där det fanns ett behov för massorna”, säger Maria Keiski.


Klimatsmarta lösningar behövs


Den här typen av klimatsmarta lösningar och återanvändning av material kommer öka i betydelse i byggbranschen.


“Klimatsmarta lösningar och återanvändning av material blir allt viktigare i byggbranschen. Eftersom byggbranschen står för en stor del av Finlands koldioxidutsläpp måste aktörer i branschen ta miljön i beaktande, om vi ska kunna nå våra klimatmål”, säger Isac Sjöblom som jobbar med affärsutveckling på Sjöblom.


En erfaren börjar i god tid


Grunden är nu redo för hallbygget och plintbottnarna är färdiggjutna. Målet var att bli klar innan kölden kommer, och det lyckades – med rejäl marginal. Med 60 års erfarenhet i byggbranschen vet Sjöblom att tidtabeller ofta förändras i byggprojekt, det gäller att börja i god tid.


“Vi är en flexibel samarbetspartner och har professionell personal som försöker lösa eventuella problem snabbt så att projektet kan gå framåt enligt tidtabell. Till våra styrkor hör också en modern och mångsidig maskinpark”, säger Isac Sjöblom.


Samarbete är nyckeln till framgång


För att ett byggprojekt ska vara effektivt och slutprodukten högklassig krävs ett välfungerande samarbete. Det är nyckeln till framgång inom byggbranschen.


“Vårt samarbete med Jake Rakennus har fungerat utmärkt. Det vi uppskattar med Jake är att de är ett välorganiserat företag som delar våra värderingar och tankesätt. De är ett duktigt och problemlösningsorienterat gäng”, säger Matts Sjöblom, VD på Sjöblom.


Johan Asplund, vd på Jake Rakennus, är mycket nöjd med kvaliteten på det arbete som Sjöblom gör.


Samarbetet med Sjöblom har fungerat väldigt bra, de vet vad de gör. Alla som jobbar på Sjöblom är yrkesmänniskor och det syns i deras arbete
Johan Asplund, CEO, Jake Rakennus

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller be om en offert? Fyll i formuläret så tar vi kontakt så snabbt som möjligt!

Drag och släpp eller klicka här för att ladda upp en fil