Genomgripande utveckling inom infra- och industribranschen


Sjöblom är ett tjänsteföretag inom infra- och industribranschen som har hjälpt kunder att hitta, planera och implementera helhetslösningar sedan 1960-talet. Tack vare vår kompetenta personal på mer än 80 personer, våra samarbetspartners och vår maskinpark som består av fler än 100 olika maskiner kan vi erbjuda ett brett urval av högkvalitativa, flexibla tjänster.

En pionjär med decennier av erfarenhet


Sjöblom grundades år 1960 i Purmo, Österbotten, när bröderna Svante och Gösta Sjöblom grundade ett företag som ursprungligen erbjöd virkestransporter med häst och traktor. Vi transporterar fortfarande virke idag, men med betydligt mera robusta maskiner. Mängden transporterat material har också ökat väsentligt: Idag transporterar vi över en miljon kubikmeter virke, flis och pappersmassa årligen.


Genom åren som gått har vi utökat vårt tjänsteutbud och nu ligger vår expertis inom industriservice som t.ex. hantering av timmer och pappersmassa, materialtransporter, infrabyggande och grundläggning, väg- och järnvägsarbeten samt återvinning av trä och biprodukter från skogsbruk.


Våra tjänster riktar sig både mot industrin och den offentliga sektorn och våra kunder spänner över ett brett spektrum: från massabruk, sågverk, kraftverk och hamnar till byggföretag, kommuner och städer.

Flexibla utan kompromisser


Sjöblom har alltid investerat i högkvalitativ, modern och tekniskt avancerad utrustning för att kunna möta efterfrågan på allt mer varierande tjänster. Dessutom ligger vår styrka i vår kunniga personal och i vår flexibilitet, vilket hjälper oss att lösa komplexa problem utan att vi behöver kompromissa med vare sig arbetets kvalitet eller tidsram. Vår kompetens, pålitlighet, kundfokus och ständiga utveckling har gjort oss till en tillförlitlig partner som strävar efter att uppfylla våra kunders önskemål och lösa problem med hjälp av vår expertis som vi baserar på många års erfarenhet.


Vi tror att samarbete och gemensam utveckling är bra för både oss och våra kunder. Därför lägger vi stor vikt på dialogbaserade kundresponser. Vår personal utmanar befintliga arbetsmetoder och kommer kontinuerligt med förbättringsförslag. Hos Sjöblom arbetar vi proaktivt med utveckling och inte bara när vi stöter på problem.

Genomgripande hållbar


Hos Sjöblom betyder genomgripande också att minska negativ miljöpåverkan genom grundlig planering och behärskade processer. Genom att noggrant planera våra projekt och därmed optimera både logistik och materialåtervinning ser vi till att alla råvaror och resurser används på ett energieffektivt sätt. Våra moderna maskiner hjälper oss också att minimera vårt koldioxidavtryck. Som exempel kan nämnas att våra maskiner är programmerade till att stänga av automatiskt efter fem minuters tomgång för att undvika onödiga utsläpp.


Att säkerställa en ansvarsfull, hållbar verksamhet kräver ständig utveckling. Därför strävar vi efter att förbättra våra egna processer och håller en löpande dialog med våra kunder om ex. elektrifiering av maskiner. Dessutom så är vi igång med att byta till förnybart bränsle i samarbete med våra kunder. Från och med 2023 så kommer vi att använda 700,000 liter förnybart bränsle per år, vilket resulterar i upp till 90% mindre koldioxidutsläpp jämfört med traditionellt bränsle.


Alla våra processer är certifierade enligt ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 and ISO 45001: 2018 standarderna.

Säkerheten först


Vi prioriterar alltid våra kunders, våra anställdas och samhällets säkerhet. För att minimera säkerhetsrisker utför vi regelbundna riskanalyser och utvecklar våra processer i enlighet med resultaten. Våra anställda säkerhetsutbildas regelbundet och en stor del av vår personal har utbildning i första hjälp.


Moderna maskiner är också en väsentlig del av våra säkerhetsföreskrifter, eftersom moderna och väl underhållna maskiner minimerar säkerhetsriskerna. Varenda en av våra anställda utbildas grundligt inför nya uppgifter och ny utrustning. För att ytterliga öka säkerheten har vi utrustat varje maskin med första hjälpen väskor och brandsläckare och har installerat backningskameror i nästan alla våra maskiner. Vi har även bluespot-varningslampor på våra gaffeltruckar och automatiska brandsläckningssystem i maskiner med högre brandrisk.


Säkerhet gäller också maskinernas användning: vår personal genomför en driftsgranskning av maskinerna innan användning samt regelbundet mera omfattande besiktningar av maskinerna. Dessutom rengör vi våra maskiner grundligt, några så ofta som dagligen. Eftersom ergonomi också påverkar maskinens säkerhet ser vi till att upprätthålla maskinernas användarkomfort genom att ex. byta ut maskinernas stolar vid behov.

Vår mission idag


Vår mission är att dagligen erbjuda förstklassiga tjänster inom industri och infrabyggande, vägledda av våra grundvärderingar säkerhet, hållbarhet och pålitlighet.

Vår framtidsvision


Vår vision är att bli det ledande företaget inom industriservice och infrabyggande i Norden, vars nöjda kunder och ständigt utvecklade servicemodeller talar för sig.

Bli en del av vårt duktiga team


Våra professionella och serviceinriktade medarbetare spelar en stor roll i vår verksamhet. Vi vill att våra anställda ska känna sig motiverade och därför prioriterar vi vår personals personliga utveckling och välmående. Sjöblom är en arbetsplats där man kan bygga långa karriärer och har möjlighet att påverka sitt arbete.


Lediga tjänster

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller be om en offert? Fyll i formuläret så tar vi kontakt så snabbt som möjligt!

Drag och släpp eller klicka här för att ladda upp en fil